Ortofloripa 2022 - Palestrantes

Palestrantes

Ki Beom Kim
us

Ki Beom Kim

Saiba mais
Leena Palomo
us

Leena Palomo

Saiba mais
Juan Martin Palomo
us

Juan Martin Palomo

Saiba mais
Eustáquio Araújo
us

Eustáquio Araújo

Saiba mais
Jorge Faber

Jorge Faber

Saiba mais
Marcos Janson

Marcos Janson

Saiba mais
Mayra Reis Seixas

Mayra Reis Seixas

Saiba mais
Jonas Capelli Jr.

Jonas Capelli Jr.

Saiba mais
Roberto Brandão

Roberto Brandão

Saiba mais
Gerson Ribeiro

Gerson Ribeiro

Saiba mais
Renato Parsekian Martins

Renato Parsekian Martins

Saiba mais
Carlos Alexandre Câmara

Carlos Alexandre Câmara

Saiba mais